Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Красилівської міської ради «Про коригування тарифу на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території громади»

Дата: 07.06.2019 14:51
Кількість переглядів: 852

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений відповідно до вимог встановлених законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, з метою коригування тарифу на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території громади.

 

І. Визначення проблеми.

Станом на сьогоднішній день, вартість перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування - 5,00 гривень. Зазначений тариф затверджений рішенням виконавчого комітету Красилівської міської ради від 20.12.2018 року № 578 «Про коригування тарифу на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території громади».

Відповідно до п. 2.1. Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», розгляд тарифів здійснюється відповідно до запланованих на рік ( на підставі фактичних) обсягів транспортної роботи, характерних для даного виду перевезень Перевізника в регіоні, та кількості перевезених пасажирів з використанням економічно обґрунтованих витрат, визначених з урахуванням вимог законодавства, на підставі галузевих норм, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), прогнозного індексу цін виробників промислової продукції у плановому періоді. До розрахунку тарифу включається плановий прибуток, необхідний для розвитку Перевізника і сплати ним податкових зобов’язань та згідно п. 2.3.  під час розрахунку тарифу загальний обсяг транспортної роботи та загальна кількість перевезених пасажирів, у тому числі  з урахуванням пільгових категорій пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, обґрунтовуються Перевізником на підставі фактичних показників роботи або встановлюються за результатами обстеження пасажиропотоків.

Діючий тариф на теперішній час являється збитковим на додатковому вечірньому автобусному маршруті загального користування у м.Красилів Залізничний вокзал – Автостанція –  Башта .

Красилівською житлово-експлуатаційною конторою, яка здійснює перевезення пасажирів на території Красилівської міської об’єднаної територіальної громади, подано до Красилівської міської ради розрахунок тарифу на пасажирські перевезення по додатковому вечірньому автобусному маршруті загального користування у м.Красилів Залізничний вокзал – Автостанція –  Башта, який базується на фактичних даних станом на 31 травня 2019 року. Тариф на 1 платного пасажира на додатковому вечірньому автобусному маршруті загального користування у м.Красилів Залізничний вокзал – Автостанція –  Башта за одну поїздку склав 10,00 грн. Відсоток підвищення тарифу становить 100%.

Причинами перегляду тарифів на послуги з перевезення пасажирів на додатковому вечірньому автобусному маршруті загального користування у м.Красилів Залізничний вокзал – Автостанція –  Башта є значне перевищення витрат на заробітну плату, нарахування ЄСВ, паливно-мастильні матеріали та інші витрати, пов’язані з наданням послуг, які перевищують дохідну частину даної послуги.

Через ріст витрат та малу дохідну частину підприємство несе збитки. В результаті цього своєчасно не проводиться заміна зношених запчастин та іншого обладнання. Це ставить під загрозу стабільність пасажирських перевезень, поліпшення технічного обслуговування транспортних засобів, внаслідок чого виникає заборгованість по виплаті заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи, штрафні санкції і пені, зростають збитки підприємства.

Статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо встановлення тарифів на транспортні послуги.

На основі поданого розрахунку тарифу підготовлений проект рішення Красилівської міської ради «Про коригування тарифу на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території громади», згідно з яким пропонується підвищити тариф на послуги з перевезення пасажирів на додатковому вечірньому автобусному маршруті загального користування у м.Красилів Залізничний вокзал – Автостанція –  Башта у розмірі 10,00 гривень за 1 пасажира за одну поїздку.

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти

господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

 

Діючий регуляторний акт, яким встановлено вартість актуального на сьогодні тарифу на проїзд у міському транспорті по додатковому вечірньому автобусному маршруті загального користування у м.Красилів Залізничний вокзал – Автостанція –  Башта, не в змозі відобразити реальний показник собівартості послуг по відношенню до фактичних витрат, що несе перевізник по результатах своєї господарської діяльності.

 

ІІ. Ціль державного регулювання

Цілями державного регулювання є: забезпечення безпеки та якості транспортного обслуговування населення на автобусних маршрутах загального користування, збільшення ефективності використання рухомого складу, приведення у відповідність тарифів на послуги з перевезення пасажирів до економічно обґрунтованого рівня і розрахункових витрат суб’єктів господарювання, які надають відповідні послуги.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Збереження діючого тарифу на  додатковому вечірньому автобусному маршруті загального користування у м.Красилів Залізничний вокзал – Автостанція –  Башта

Прийняття рішення

Підвищення тарифу на  додатковому вечірньому автобусному маршруті загального користування у м.Красилів Залізничний вокзал – Автостанція –  Башта

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутність державного фінансування для підняття соціальних стандартів

Погіршення фінансового становища учасників ринку транспортних послуг, зростання загального рівня напруги серед перевізників

Прийняття рішення

Збільшення надходжень від сплати обов’язкових податків та платежів

Необхідність підняття соціальних стандартів для населення

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Незмінні витрати на проїзд

Відсутні

Прийняття рішення

Покращення рівня транспортного обслуговування шляхом забезпечення високої регулярності руху та забезпечення належного технічного стану рухомого складу

Збільшення витрат на  проїзд, зростання соціальної напруги серед населення міста

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Погіршення технічного стану рухомого складу

Прийняття рішення

Покращення фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання, придбання більш сучасного рухомого складу, проведення їх ремонтів та технічного обслуговування, стабільна робота транспортної галузі.

 

проведення їх ремонтів та технічного обслуговування, стабільна робота транспортної галузі.______________________

 

Збільшення показників перерахування передбачених чинним законодавством обов’язкових податків і платежів

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

0

Прийняття рішення

0

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

Залишення діючих тарифів на перевезення пасажирів на додатковому вечірньому автобусному маршруті загального користування у м.Красилів Залізничний вокзал – Автостанція –  Башта не вирішуватиме проблему невідповідності вартості проїзду по відношенню до реальних витрат перевізників

Прийняття рішення

3

Збільшення тарифів на перевезення пасажирів пасажирів на додатковому вечірньому автобусному маршруті загального користування у м.Красилів Залізничний вокзал – Автостанція –  Башта частково та тимчасово зменшить проблематику

 

Рейтинг

результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування

відповідного

місця

альтернативи у рейтингу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутність додаткових витрат для пасажирів

Передбачення субвенцій на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, додаткове фінансове навантаження на перевізника, погіршення якості надання транспортних послуг

Даний спосіб не є прийнятним для

використання в межах

сьогоднішньої складної ситуації на ринку

пасажирських перевезень та відсутності державної підтримки

 

Прийняття

рішення

Збільшення бази оподаткування та обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів, підвищення регулярності руху транспорту на маршрутах шляхом зменшення кількості повернення рухомого складу з маршрутів з технічних причин протягом робочого дня, якості ремонту рухомого складу та його естетичного вигляду, збільшення обсягів вільних обігових коштів у перевізника

Збільшення вартості проїзду для громадян, збільшення для перевізників бази оподаткування та обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів, витрати на оборотні активи (матеріали) та документацію, які необхідні для виконання регуляторного акту, витрати часу основного персоналу, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту

Вказаний альтернативний спосіб хоча б частково, на тимчасовій основі, сприятиме організації стабільної роботи громадського транспорту

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему

Х

Прийняття рішення

Прийнятна, адже частково вирішує проблемне питання

Х

  1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблем

Красилівська міська рада, враховуючи звернення перевізника, який надає транспортні послуги по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території громади, виносить на громадське обговорення питання підвищення вартості проїзду по додатковому вечірньому автобусному маршруті загального користування у м.Красилів Залізничний вокзал – Автостанція –  Башта.

  1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Реалізація регуляторного акта дасть змогу частково компенсувати витрати на модернізацію та оновлення рухомого складу. Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових витрат та ресурсів органів виконавчої влади.

  1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

 

  1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Стабілізація роботи автотранспортних підприємств та суб’єктів господарської діяльності. Покращення матеріально-технічної бази, технічного стану та естетичного вигляду рухомого складу, зменшення плинності кадрів.

  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності буде здійснено на протязі трьох місяців з дати набрання чинності рішення.

Повторне      відстеження результативності проводиться через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності цього рішення здійснюються один раз на


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь