Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Дата: 30.09.2023 14:34
Кількість переглядів: 1577

                                                                                     


ГРАФІКИ ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ПО ТЕРИТОРІЇ КРАСИЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

Графік №1 Вивезення твердих побутових відходів зі стаціонарних контейнерів

Графік № 2 Вивезення твердих побутових відходів з приватного сектору м. Красилова

Графік № 3 Вивезення твердих побутових відходів з приватного сектору м. Красилова

Графік №4 Вивезення твердих побутових відходів  по селах громади

ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами

                           

 

                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                  Рішення виконавчого

                                                                                                                                  комітету Красилівської

                                                                                                                                  міської ради

                                                                                                                                  Хмельницької області

                                                                                                                                  17.06.2021 №271

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ _______

про надання послуг з поводження з побутовими відходами

 

м. Красилів                                                                                                                 “___” ___________ 20___ р.

 

        Красилівська житлово – експлуатаційна контора, в особі начальника Красилівської житлово-експлуатаційної контори Тимченка Володимира Володимировича, що діє на підставі (далі - Виконавець) з однієї сторони і співвласники (наймачі, орендарі) квартир в багатоквартирному житловому будинку або власники (наймачі, орендарі) індивідуальних (садиб) житлових будинків, надалі – «Споживач», з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:  з другої сторони у відповідності до типового договору, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України № 1070 від 10 грудня 2008 року «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», зі змінами та доповненнями, уклали цей договір ( далі Договір ) про нижченаведене:

Предмет договору

1.Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати ці послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених Договором на підставі рішення  виконавчого комітету Красилівської міської ради від 12.07.2018 року № 284 «Про коригування тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, що надаються Красилівською ЖЕК для населення, бюджетних установ та інших споживачів» та відповідно до Правил благоустрою Красилівської міської об’єднаної територіальної громади, затверджених рішенням Красилівської міської ради № 8 від 14.08.2020 року.

Перелік Послуг

2 Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з побутовими відходами ( далі Послуги). У складі Послуг – послуги з збирання та вивезення побутових відходів;

- послуги з захоронення побутових відходів;

3. Послуги з вивезення побутових відходів надаються за безконтейнерною схемою для індивідуальних (садиб) житлових будинків, за контейнерною схемою для багатоквартирних житлових будинків.

4. Для збирання, сортування, вивезення побутових відходів використовуються технічно - справні контейнери місткістю 1 куб.м., що належать Виконавцю.

5. Тверді побутові відходи вивозяться Виконавцем планово-регуляторним способом на підставі графіків вивезення (додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4 до публічного договору приєднання).

6. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем.

7. Виконавець вивозить відходи по мірі накопичування, але не рідше одного разу на тиждень.

8. Тип та кількість спеціальних автотранспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

Вимоги до якості Послуг

9. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

Права та обов’язки Споживача

10. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості Послуг згідно із законодавством і умовами Договору;

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання Послуг з вини Виконавця;

4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за Послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості, якщо вищеназване сталося з вини Виконавця;

6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання Послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі;

10) укладання додаткового договору реструктуризації боргу;

11) розірвання Договору, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання Договору, за умови отримання згоди Виконавця на розірвання Договору.

11. Споживач зобов’язується:

1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням Послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений Договором строк надані йому Послуги;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 23 Договору;

6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

8) визначати разом з органом місцевого самоврядування місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

9) утримувати контейнерні майданчики у належному санітарно-технічному стані;

10) забезпечити належне збирання та зберігання відходів з унеможливленням переповнення контейнерів; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил, складати тверді побутових відходів ( тому числі залишки продуктів, овочів, фруктів, також після їх переробки та споживання ) у власні пакети для сміття, що не допускають їх протікання, не допускати звалення у контейнери та на контейнерні майданчики небезпечних відходів, рослинних відходів ( гілля, листя, трави, ялинок);

11) нести відповідальність за користування контейнерами відповідно до вимог санітарних та технічних норм і правил та діючого законодавства.

Права та обов’язки Виконавця

12. Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків;

2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, запобігати їх переповненню та протіканню;

3) вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити/зупинити надання Послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та Договором;

5) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача;

13. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання і відповідну якість Послуг діючому законодавству та умовам Договору;

2) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію за вимогою Споживача;

3) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживача, вживати заходів до усунення порушень якості Послуг, проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, або неналежної якості, якщо ці порушення сталися з вини Виконавця ;

4) своєчасно та за власні кошти проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням Послуг, що виникли з вини Виконавця;

5) у відповідності до законодавства України інформувати Споживача про намір зміни тарифів на Послуги;

6) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з захоронення побутових відходів;

7) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів;

8) ліквідувати звалище побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання з вини Виконавця графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати Послуг

14. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

15. Оплата вартості Послуг Споживачем здійснюється на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше останнього числа місяця наступного за місяцем, в якому було надано Послуги.

16. Ціна на Послуги за Договором відповідає тарифам, встановленим рішення виконавчого комітету Красилівської міської ради.

17. Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами по групам становить :

- жителі приватного сектору – 15,00 грн. в т.ч. ПДВ з одного мешканця на місяць;

- жителі багатоквартирних житлових будинків – 11,00 грн. в т.ч. ПДВ з одного мешканця на місяць;

- жителі приватного сектору в сільських населених пунктах громади – 7,02 грн. в т.ч. ПДВ з одного мешканця на місяць.

18. У разі зміні вартості, обсягу, назви Послуг, Виконавець запроваджує їх у відповідності з рішенням органу місцевого самоврядування на підставі Законодавства України , про що письмово без внесення змін до Договору повідомляє Споживача протягом 15 днів з дня таких змін.

19. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується документами, якими підтверджується надання пільг.

20. У разі отримання субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги Споживач вносить плату за Послуги у встановленому законодавством порядку.

Відповідальність сторін за порушення Договору

21. Сторони несуть відповідальність за порушення Договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

22. У разі ненадання або надання Послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.

23. За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 15 цього Договору.

Умови внесення змін до Договору

24. Внесення змін до цього Договору здійснюється укладанням сторонами додаткової угоди у відповідності до законодавства України.

Якщо протягом 30 днів після отримання додаткової угоди про внесення змін до договору виконавець/споживач, який одержав таку угоду від споживача/виконавця, не повідомив про свою відмову від внесення змін до договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому виконавець не припинив надання послуги споживачу (споживач вчинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до договору вважаються внесеними у редакції, запропонованій споживачем/виконавцем, якщо інше не передбачено договором.

Форс-мажорні обставини

25. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

26. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії, умови продовження та припинення дії Договору.

27. Даний Договір укладається з врахуванням ч.3 ст. 205, ст. ст. 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

28. Договір набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного оприлюднення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Красилівської міської ради за електронною адресою: http://krasyliv-rada.gov.ua та в газеті «Красилівський вісник».

29. Дія даного договору поширюється на всіх Споживачів послуг з поводження з твердими побутовими відходами на території Красилівської міської територіальної громади. З моменту набрання чинності цим договором втрачають силу (вважаються  припиненими) всі попередні угоди і договори між сторонами щодо надання послуг із поводження з  побутовимих відходами, однак грошові зобов’язання по цих договорах не втрачають чинності до моменту їх повного виконання.

30. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою із Сторін у порядку встановленому цим Договором або чинним законодавством України.

31. Дія договору припиняється у разі:

- надання виконавцю послуг підтверджуючих документів про припинення права власності споживача на об’єкт нерухомості та / або зняття з реєстрації фізичної особи в житловому приміщенні;

- надання виконавцю послуг підтверджуючих документів про смерть фізичної особи – споживача;

- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – виконавця або визнання його банкрутом;

- припинення відповідного договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту;

- в інших випадках, передбачених законом;

32. Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною;

- в інших випадках, передбачених цим договором та Законом;

33. Припинення дії договору не звільняє сторони від повного виконання зобов’язань, що виникли в результаті взаємовідносин за цим договором.

Прикінцеві положення

34. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», безстроково здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору.

35. Умови цього Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

36. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

37. Текст договору постійно доступний Споживачам в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Красилівської міської ради за електронною адресою: http://krasyliv-rada.gov.ua

 

Реквізити та підписи сторін

 

Місцезнаходження та реквізити Виконавця:

Красилівська житлово-експлуатаційна  контора

31000, м. Красилів вул. Щаслива 9

р/рUA823154050000026006052405087

МФО 315405 в АТКБ «Приватбанк»

тел. 03855-(4-34-00), 098-(303-30-93)

Начальник Красилівської ЖЕК

____________________ В.В. Тимченко

М.П.

 

 

 

 

Фото без опису

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь