Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

А  Н  А  Л  І  З регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Красилівської міської ради «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у громадському транспорті загального користування»

Дата: 05.08.2021 16:37
Кількість переглядів: 424

А  Н  А  Л  І  З

регуляторного впливу до

проекту рішення виконавчого комітету Красилівської міської ради

 

«Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у громадському транспорті загального користування»

 

1. Визначення проблеми.

 

Станом на сьогоднішній день, вартість перевезення пасажирів міським транспортом, в автобусах, які працюють у звичайному режимі руху -  5,00 грн. (після 20 год. 00 хв. – 10,0 грн.).

Зазначені тарифи затверджені рішенням виконавчого комітету Красилівської міської ради від 20.12.2018 року № 578 «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Красилів у міському пасажирському транспорті загального користування».

Відповідно до пунктів 2.1. та 2.2. Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», розрахунок тарифів здійснюється відповідно до запланованих на рік (на підставі фактичних) обсягів транспортної роботи, характерних для даного виду перевезень Перевізника в регіоні, та кількості перевезених пасажирів з використанням економічно обґрунтованих планових витрат, визначених з урахуванням вимог законодавства, на підставі галузевих норм, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), прогнозного індексу цін виробників промислової продукції у плановому періоді. До розрахунку тарифу включається плановий прибуток, необхідний для розвитку Перевізника і сплати ним податкових зобов'язань.

Планування та розрахунок витрат здійснюються на основі нормативного методу із урахуванням галузевих норм використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), прогнозного індексу цін виробників промислової продукції на запланований рік.

У проєкті тарифів застосований рівень прибутку 0 %.

Крім цього, у порівняні із 2020 роком, коли мінімальна зарплата становила 4723 грн., з 01.01.2021 її розмір підвищено до 6000 грн.

Проте, поширення на території країни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, досить негативно вплинуло на усі без виключення життєво важливі галузі міста (в тому числі транспортну) та внесло певні корективи у їх роботу.

Протягом певного періоду часу, були змушені тимчасово призупинити надання послуг по перевезенню пасажирів. В свою чергу, це досить негативно вплинуло на їх господарську діяльність в частині недоотримання прогнозованих доходів, призвело до виникнення заборгованості по сплаті встановлених чинним законодавством обов’язкових податків та зборів. Наразі, всі підприємства знаходяться в скрутному фінансовому становищі, що ставить під загрозу їх подальше функціонування.

Так, встановлені на сьогодні Кабінетом Міністрів України транспортні обмеження щодо перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах виключно в межах кількості місць для сидіння спровокували суттєве зменшення пасажиропотоку. Такі урядові заходи запроваджувались без необхідних розрахунків, а тому вони в повному обсязі не досягли своєї мети, натомість, частково паралізували життя міських громад та створили додаткові фінансові проблеми для суб’єктів господарювання.

Статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо встановлення тарифів на транспортні послуги.

На основі поданих розрахунків тарифів, підготовлений проєкт рішення виконавчого комітету Красилівської міської ради «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у громадському транспорті загального користування», згідно з яким пропонується встановити наступні розміри тарифів:

1. на автобусних маршрутах загального користування:

- 7 грн. за одну поїздку;

- 14 грн за одну поїздку у нічний період;

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Х

 

Держава

Х

 

Суб'єкти господарювання,

Х

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

Х

 

 

Ринкові механізми не дозволяють в повному обсязі встановити об’єктивну та актуальну для всіх собівартість транспортних послуг, оскільки у більшій мірі вони (ринкові механізми) залежать від курсу іноземної валюти по відношенню до вітчизняної. Вказане не дозволяє вирішити порушену проблему остаточно, до прийняття наступного регуляторного акту, оскільки економічна ситуація в країні є не стабільною, а приватні перевізники вже відчули на собі наслідки пандемії коронавірусу, що призвели до зниження показників їх діяльності.

Діючий регуляторний акт, прийнятий у 2020 році, яким встановлено вартість  тарифів на проїзд у міському транспорті, не в змозі відобразити реальний показник собівартості послуг по відношенню до фактичних витрат, що несуть перевізники по результатах своєї господарської діяльності, з урахуванням збитків, пов’язаних із встановленими обмеженнями у галузі пасажирського транспорту.

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

 

Забезпечення безпеки та якості транспортного обслуговування населення на автобусних маршрутах загального користування.

Створення прозорого конкурентного середовища, збільшення ефективності використання рухомого складу.

Приведення у відповідність тарифів на послуги з перевезення пасажирів до економічно обґрунтованого рівня і розрахункових витрат суб’єктів господарювання, які надають відповідні послуги, покращення їх фінансового стану.

Підтримання сталої роботи транспортної галузі.

Зменшення соціальної напруги серед населення, спричиненої нестабільними показниками у роботі громадського транспорту.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Збереження діючих тарифів на всіх видах громадського транспорту.

Запровадження регулювання

Підвищення тарифів  громадського транспорту.

 

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного нормативного акта, є неприйнятими, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутність державного фінансування для підняття соціальних стандартів.

Погіршення фінансового становища учасників ринку транспортних послуг, зростання загального рівня напруги серед перевізників/пасажирів та можливість дестабілізації функціонування транспортної галузі в цілому.

Запровадження регулювання

Збільшення надходжень від сплати обов’язкових податків та платежів.

Необхідність підняття соціальних стандартів для населення.

 

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Незмінні витрати на проїзд.

Відсутні.

Запровадження регулювання

Покращення рівня транспортного обслуговування шляхом забезпечення високої регулярності руху та забезпечення належного технічного стану рухомого складу.

Збільшення витрат на проїзд.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1

-

 1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 -

-

100

-

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Погіршення технічного стану рухомого складу.

Відтік кваліфікованих водіїв з підприємств.

Виникнення заборгованості по сплаті обов’язкових податків та платежів.

Запровадження регулювання

Покращення фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання.

Придбання більш сучасного рухомого складу, проведення їх ремонтів та технічного обслуговування;

Стабільна робота транспортної галузі.

Збільшення показників перерахування передбачених чинним законодавством обов’язкових податків та платежів.

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

Красилівське  ПТМ  Красилівської міської ради

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, (тис.грн.)

1000

5000

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), (тис.грн.)

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, (тис.грн.)

2000

10000

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), (тис.грн.)

1000

5000

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), (тис.грн.)

5000

25000

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), (тис.грн.)

1000

5000

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, (тис.грн.)

-

-

8

Інше (уточнити), (тис.грн.)

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), (тис.грн.)

   10 000

50 000

10

Кількість суб’єктів господарювання середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), (тис.грн.)

10 000

50 000

                             

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

(тис.грн.)

 

Вид витрат

У перший рік

(тис.грн.)

Періодичні (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

1000

1000

5 000

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

2000

0

2000

10 000

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

5000

0

5000

25000

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

(тис.грн.)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

(тис.грн.)

Разом за рік (стартовий)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

5000

5000

25000

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

(тис.грн.)

Періодичні 
(за наступний рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

1000

1000

5000

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за 
п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

                             

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

(тис.грн.)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

(тис.грн.)

Разом за рік (стартовий)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

87000

87000

435000

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

(тис.грн.)

Періодичні 
(за наступний рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

5962000

-

29810000

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за 
п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

3264000

16320000

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Залишення діючих тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в міському громадському транспорті не вирішуватиме проблему невідповідності вартості проїзду по відношенню до реальних витрат перевізників, пов’язаних із зростанням вартості паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, заробітної плати, встановленими урядовими обмеженнями тощо.

Запровадження регулювання

3

Збільшення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в міському громадському транспорті частково та тимчасово зменшить проблематику, однак, деякі важливі та критичні аспекти залишаться не вирішеними (регулярне зростання курсу іноземної валюти, до якого прив’язуються постачальники запасних частин, виробники палива тощо провокуватиме неодноразові порушення вказаного питання, продовження дії запроваджених обмежень в організації пасажирських перевезень на період дії загальноукраїнського карантину).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Відсутність додаткових витрат для пасажирів.

Передбачення субвенцій на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 

Додаткове фінансове навантаження на перевізників, погіршення якості надання транспортних послуг.

Даний спосіб не є прийнятним для використання в межах сьогоднішньої складної ситуації на ринку пасажирських перевезень та відсутності державної підтримки.

Запровадження регулювання

Збільшення бази оподаткування та обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів.

Підвищення регулярності руху транспорту на маршрутах шляхом зменшення кількості повернення рухомого складу з маршрутів з технічних причин протягом робочого дня, якості ремонту рухомого складу та його естетичного вигляду.

Збільшення обсягів вільних обігових коштів у перевізників.

Збільшення вартості проїзду для громадян.

 

Збільшення для перевізників бази оподаткування та обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів.

Витрати на оборотні активи (матеріали) та документацію, які необхідні для виконання регуляторного акту.

Витрати часу основного персоналу, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту.

 

Вказаний альтернативний спосіб хоча б частково, на тимчасовій основі, сприятиме організації стабільної роботи громадського транспорту.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему. 

-

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже частково вирішує проблемне питання. 

На дію акта можуть впливати економічні показники, які залежать від вартості пального, запчастин, рівня мінімальної заробітної плати, дії протиепідемічних заходів тощо.

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Виконавчий комітет Красилівської міської ради, враховуючи звернення перевізників, які надають транспортні послуги по перевезенню пасажирів у міському громадському транспорті загального користування, виносить на громадське обговорення питання

Механізмом, що забезпечує розв’язання визначеної проблеми є встановлення нових тарифів на транспортні послуги у м. Красилів (автобус).

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Красилівська міська рада та її виконавчі органи 
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 
_________________ 
_________________ 
_________________

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

__________ 
* Процедура адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва Красилівською міською радою та її виконавчими органами не здійснюватиметься, відповідні кошти з міського бюджету не виділяються.

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за 
п’ять років, гривень

       
       

________

     

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

0

0

0

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

Кількість оновлення рухомого складу (придбаних нових тролейбусів/автобусів, в т.ч. пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями);

Кількість скарг та звернень по роботі громадського транспорту;

Кількісні показники відсоткового рівня забезпечення регулярності руху автобусів на маршрутах (випуск).

 

Показники впроваджуваності:

А) Кількість суб’єктів господарювання, що надають транспортні послуги по перевезенню пасажирів у м. Красилів.

Б) Кількість перевезених пасажирів за певний проміжок часу (півріччя,рік).

Показники інформованості:

А) Джерела інформації щодо вартості послуг по перевезенню пасажирів у міському громадському транспорті загального користування.

Б) Проінформованість щодо встановлення нових тарифів на транспортні послуги.

Показники передбачуваності:

А) Впевненість пасажирів та перевізників у забезпеченні тарифної політики на електричному та автомобільному транспорті.

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі) наведено у таблиці

Назва показника

Одиниця виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

Кількість суб’єктів підприємництва на яких поширюється дія акту.

од.

1

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів.

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів.

Кількість скарг та зауважень по роботі громадського транспорту.

%

-

-

-

Кількість оновленого рухомого складу (тролейбус/автобус).

од.

-

-

-

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

грн.

-

-

-

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

 

Робочі дні

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу.

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу.

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу.

Рівень проінформованості суб’єктів щодо основних положень регуляторного акта становить 100% та є незмінним протягом вимірювального періоду.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

 

Базове відстеження буде здійснено на протязі трьох місяців з дати набрання чинності рішення.

Повторне відстеження проводиться через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності цього рішення здійснюються один раз на три роки з дня набрання чинності.

Метод проведення відстеження результативності - статистичний.

Вид даних - статистична інформація, наявна в управлінні економіки , транспорту та зв’язку Красилівської міської ради.

Цільові групи осіб на яких розповсюджується дія регуляторного акту - жителі та гості міста Красилів, суб’єкти господарювання.

 

Проект рішення виконавчого комітету : Про коригування тарифу на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Красилів

 

Заступник начальника Красилівського ПТМ                                          Володимир Питлик

 

Результат пошуку зображень за запитом АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь