Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання корупції та застосування превентивних антикорупційних механізмів у Красилівській міській раді Хмельницької області на 2023 рік

Дата: 05.01.2023 11:37
Кількість переглядів: 299

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              Розпорядження міського голови

                                                                 26.12.2022 № 248/2022-р

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання корупції та застосування превентивних антикорупційних механізмів у Красилівській міській раді Хмельницької області на 2023 рік

 

1.Загальні організаційні питання

1.1. Організація роботи щодо вивчення змін до Закону України                              „Про запобігання корупції” із застосуванням різних форм (семінари, виступи на нарадах, надання правових консультацій, надання інформації електронною поштою тощо).

 

                                                   Виконавці: юридичний відділ міської ради;

                                                  відділ кадрової роботи міської ради, загальний                                   відділ міської ради (Галина БОГУШ).

                                                  Термін виконання: до 31.12.2023 року.

 

1.2. Здійснювати заходи щодо роз’яснення нового антикорупційного законодавства та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Красилівської міської ради Хмельницької області.

                                                   Виконавці: юридичний відділ міської ради;                                            відділ організаційної та інформаційної                                                                роботи міської ради; відділ кадрової                                                 роботи міської ради, загальний відділ міської                                      ради (Галина БОГУШ).

                                                   Термін виконання: до 31.12.2023 року.

 

1.3. Терміново повідомляти міського голову про складання правоохоронними органами протоколів за виявленими корупційними правопорушеннями щодо посадових осіб Красилівської міської ради Хмельницької області.

                                                    Виконавці: юридичний відділ міської ради;                                                     відділ кадрової роботи, загальний відділ

                                                    міської ради (Галина БОГУШ).

                                                     Термін виконання: у випадку виявлення.

 

1.4. Забезпечення відкритості та публічності антикорупційної політики у

Красилівській міській раді Хмельницької області.

                                                     Виконавці: юридичний відділ міської ради;                                        

                                                    відділ організаційної та інформаційної                                                                        роботи міської ради; відділ кадрової роботи                      

                                                     міської ради, загальний відділ

                                                    міської ради (Галина БОГУШ).

                                                      Термін виконання: до 31.12.2023 року.

 

1.5. Визначення пріоритетності антикорупційних комунікацій у роботі Красилівської міської ради Хмельницької області.

                                                  Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради.                                                Термін виконання: до 15.12.2023 року.

 

2. Антикорупційні заходи щодо фінансового контролю

2.1. Здійснити інформування посадових осіб Красилівської міської ради Хмельницької області, депутатів Красилівської міської ради Хмельницької області восьмого скликання, щодо зобов’язання подати електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або  місцевого самоврядування, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

                                                  Виконавці:  відділ організаційної та інформаційної                          роботи міської ради; відділ кадрової роботи                                                 міської ради, секретар міської ради, загальний                          відділ міської ради (Галина БОГУШ).

 

                                                  Термін виконання: наступного дня за днем                                                    припинення чи скасування воєнного стану.

 

2.2. Здійснити інформування керівників підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності Красилівської міської ради Хмельницької області щодо зобов’язання подати електронні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або  місцевого самоврядування за весь період обов’язку подати декларацію, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно ст.ст. 45-46 Закону України „Про запобігання корупції”.      

 

                                               Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради,                                                загальний відділ міської ради (Галина БОГУШ).

                                                  Термін виконання: наступного дня за днем                                                    припинення чи скасування воєнного стану.

 

2.3. Складання списків посадових осіб Красилівської міської ради Хмельницької області щодо своєчасності подання електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за весь період обов’язку подати декларацію, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно ст.ст. 45-46 Закону України „Про запобігання корупції”.

                                               Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради,                                               загальний відділ міської ради (Галина БОГУШ).

                                                  Термін виконання: наступного дня по закінченню                                                   трьох місяців після припинення чи скасування                                                        воєнного стану або стану війни.

 

2.4. Контроль щодо своєчасності подання посадовими особами Красилівської міської ради Хмельницької області декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за весь період обов’язку подати декларацію, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно ст.ст. 45-46 Закону України „Про запобігання корупції”.

                                                   Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради.

                                                  Термін виконання: протягом 10 робочих днів з                                                   дня закінчення трьох місяців після припинення чи                                             скасування воєнного стану або стану війни.

                                       

2.5. Підготувити та направити листи особам, які у 2021 році та у 2022 році припинили діяльність, пов’язану з виконанням  функцій держави або місцевого самоврядування у Красилівській міській раді Хмельницької області, та зобов’язані після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.                            

                                             Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради.

                                                  Термін виконання: наступного дня                                                                         за днем припинення чи скасування воєнного

                                                  стану або стану війни.

 

2.6. Здійснювати моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, стосовно посадових осіб, які працюють в Красилівській міській раді Хмельницької області.

                                          Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради.

                                               Термін виконання: до 31.12.2023 року.

 

3. Інші антикорупційні заходи

3.1. Проведення роботи у напрямку надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб,  уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

                                                Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради.                                                 Термін виконання: до 31.12.2023 року.

 

3.2. Проводити службові розслідування у випадках порушення посадовими особами Красилівської міської ради Хмельницької області антикорупційного законодавства, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень.

                                                Виконавці: комісія, яка створюється                                                   розпорядженням міського голови із залученням                            відповідального з організації роботи щодо                                                   запобігання проявам корупції.

                                                 Термін виконання: у випадку виявлення.

 

3.3. Надання методичної та консультаційної допомоги керівникам комунальних підприємств, що є у комунальній власності Красилівської міської територіальної громади, з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

                                            Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради,                                             юридичний відділ міської ради, загальний відділ              міської ради (Галина БОГУШ).

                                               Термін виконання: до 31.12.2023 року.

 

3.4. Юридична експертиза Положень виконавчих органів Красилівської міської ради Хмельницької області (перелік згідно ч.1 ст. 11 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та посадових інструкцій працівників Красилівської міської ради Хмельницької області).

                                  Виконавці: юридичний відділ міської ради;

                     відділ кадрової роботи міської ради.

                                                Термін виконання: до 31.12.2023 року.

 

3.5. Надання методичної та консультаційної допомоги посадовим особам та депутатам Красилівської міської ради Хмельницької області з питань дотримання антикорупційного законодавства.

                                 Виконавці: юридичний відділ міської ради;

                     відділ кадрової роботи міської ради.

                                                Термін виконання: до 31.12.2023 року.

 

3.6. Забезпечити контроль за дотриманням посадовими особами Красилівської міської ради Хмельницької області Правил етичної поведінки (ст.ст. 37-44 Закону України „Про запобігання корупції”).

                                         Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради.

                                               Термін виконання: до 31.12.2023 року.

 

3.7. Забезпечення ознайомлення кандидатів на зміщення вакантних посад                 у виконавчих органах Красилівської міської ради Хмельницької області                      з вимогами законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”                     „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про запобігання корупції” в частині службових антикорупційних обмежень.

                                          Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради.

                                                Термін виконання: до 31.12.2023 року.

 

 

3.8. Організація проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад і підпадають під дію законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про запобігання корупції”.

                                                  Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради.

                                                  Термін виконання: стосовно осіб, призначених у                                              період дії воєнного стану, проведення вказаних                                             перевірок здійснювати протягом трьох місяців з                                                 дня припинення чи скасування воєнного стану,                                                 крім випадку звільнення такої особи до дня                                                        припинення чи     скасування воєнного стану або                                                 закінчення проведення зазначених перевірок під                                                   час дії воєнного стану.

3.9. При візуванні юридичним відділом рішень сесії, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, цивільно-правових та господарських договорів, проєктів локальних нормативно-правих актів тощо, при наявності корупційних ризиків - складати та подавати службові записки в установленому порядку,               з метою усунення наявних ризиків.

                                         Виконавці: юридичний відділ міської ради;

                             відділ кадрової роботи міської ради.

                                                    Термін виконання: до 31.12.2023 року.

 

4. Прикінцеві положення

4.1. Підготувати План  заходів щодо запобігання корупції та застосування превентивних антикорупційних  механізмів у Красилівській міській раді Хмельницької області на 2024 рік.

                                               Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради,                                                  загальний відділ міської ради (Галина БОГУШ).

                                                   Термін виконання: грудень 2023 року.

 

4.3. Розмістити План заходів щодо запобігання корупції та застосування превентивних антикорупційних механізмів у Красилівській міській раді Хмельницької області на 2023 рік та на 2024 рік на офіційному веб-сайті Красилівської міської ради Хмельницької області.

                                                  Виконавці: відділ організаційної та інформаційної                          роботи міської ради; відділ кадрової роботи                                                 міської ради, загальний відділ міської ради                               (Галина БОГУШ).

                                                  Термін виконання: січень 2023 року;

                                                                                   січень 2024 року.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь