Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

План заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, у Красилівській міській раді Хмельницької області на 2024 рік

Дата: 03.01.2024 08:36
Кількість переглядів: 81

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              розпорядження міського голови

                                                                 31.12.2023 № 368/2023-р

 

 

План заходів

щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, у Красилівській міській раді Хмельницької області на 2024 рік

 

1. Загальні організаційні питання

1.1. Організація роботи щодо вивчення змін до Закону України                              „Про запобігання корупції” із застосуванням різних форм (семінари, виступи на нарадах, надання правових консультацій, надання інформації електронною поштою тощо).

 

                                                   Виконавці: юридичний відділ міської ради;

відділ кадрової роботи міської ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

          Термін виконання: до 31.12.2024 року.

 

1.2. Здійснювати заходи щодо роз’яснення нового антикорупційного законодавства та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Красилівської міської ради Хмельницької області.

          Виконавці: юридичний відділ міської ради;

відділ організаційної та інформаційної роботи міської ради; відділ кадрової роботи міської ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

                                                 Термін виконання: до 31.12.2024 року.

 

1.3. Терміново повідомляти міського голову про складання правоохоронними органами протоколів за виявленими корупційними правопорушеннями щодо посадових осіб Красилівської міської ради Хмельницької області.

          Виконавці: юридичний відділ міської ради;        відділ кадрової роботи міської ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

          Термін виконання: у випадку виявлення.

 

1.4. Забезпечення відкритості та публічності антикорупційної політики у Красилівській міській раді Хмельницької області.

Виконавці: юридичний відділ міської ради;          

відділ організаційної та інформаційної роботи міської ради; відділ кадрової роботи міської ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Термін виконання: до 31.12.2024 року.

 

2. Антикорупційні заходи щодо фінансового контролю

2.1. Здійснити інформування посадових осіб Красилівської міської ради Хмельницької області, депутатів Красилівської міської ради Хмельницької області восьмого скликання, щодо зобов’язання подати електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або  місцевого самоврядування, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

                                                           Виконавці: відділ організаційної та інформаційної           роботи міської ради; відділ кадрової роботи міської ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

                                                 Термін виконання: січень-лютий 2024 року.

 

2.2. Здійснити інформування керівників підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності Красилівської міської ради Хмельницької області щодо зобов’язання подати електронні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за весь період обов’язку подати декларацію, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно ст.ст. 45-46 Закону України „Про запобігання корупції”.    

 

                                                           Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

                                                 Термін виконання: січень-лютий 2024 року.

 

2.3. Скласти списки посадових осіб Красилівської міської ради Хмельницької області щодо своєчасності подання електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за весь період обов’язку подати декларацію, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно ст.ст. 45-46 Закону України „Про запобігання корупції”.

                                                           Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

                                                 Термін виконання: лютий - квітень 2024 року.

 

2.4. Контроль щодо своєчасності подання посадовими особами Красилівської міської ради Хмельницької області декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за весь період обов’язку подати декларацію, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно ст.ст. 45-46 Закону України „Про запобігання корупції”.

                                                           Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

          Термін виконання: лютий - квітень 2024 року.

 

2.5. Підготувати та направити листи особам, які у 2022 році та у 2023 році припинили діяльність, пов’язану з виконанням  функцій держави або місцевого самоврядування у Красилівській міській раді Хмельницької області, та зобов’язані після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.                           

                                                           Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

                                                           Термін виконання: до 24.01.2024 року.

 

2.6. Здійснювати моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, стосовно посадових осіб, які працюють в Красилівській міській раді Хмельницької області.

Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

                                                 Термін виконання: до 31.12.2024 року.

 

2.7. Повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій посадовими особами Красилівської міської ради Хмельницької області, відповідно до вимог ст. 512 Закону України „Про запобігання корупції” окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту.

Виконавці: уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

                                                 Термін виконання: у разі необхідності.

 

2.8. За результатами роботи за звітний рік підготувати та надати до Національного агентства з питань запобігання корупції інформацію щодо своєї діяльності.

Виконавці: уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

                                                 Термін виконання: до 10 лютого 2024 року.

 

3. Інші антикорупційні заходи

3.1. Проведення роботи у напрямку надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Красилівської міської ради Хмельницької області.

Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради.

Термін виконання: до 31.12.2024 року.

 

3.2. Проводити службові розслідування у випадках порушення посадовими особами Красилівської міської ради Хмельницької області антикорупційного законодавства, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень.

          Виконавці: комісія, яка створюється розпорядженням           міського голови із залученням           уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

Термін виконання: у випадку виявлення.

 

3.3. Надання методичної та консультаційної допомоги керівникам комунальних підприємств Красилівської міської ради Хмельницької області, з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

                                                 Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради;  юридичний відділ міської ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Термін виконання: до 31.12.2024 року.

 

3.4. Юридична експертиза Положень виконавчих органів Красилівської міської ради Хмельницької області (перелік згідно ч.1 ст. 11 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та посадових інструкцій працівників Красилівської міської ради Хмельницької області).

Виконавці: юридичний відділ міської ради;

відділ кадрової роботи міської ради.

Термін виконання: до 31.12.2024 року.

 

3.5. Надання методичної та консультаційної допомоги посадовим особам та депутатам Красилівської міської ради Хмельницької області з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради;  юридичний відділ міської ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Термін виконання: до 31.12.2024 року.

 

3.6. Забезпечити контроль за дотриманням посадовими особами Красилівської міської ради Хмельницької області Правил етичної поведінки (ст.ст. 37-44 Закону України „Про запобігання корупції”).

Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради.

Термін виконання: до 31.12.2024 року.

 

3.7. Забезпечення ознайомлення кандидатів на зміщення вакантних посад у виконавчих органах Красилівської міської ради Хмельницької області з вимогами законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про запобігання корупції” в частині службових антикорупційних обмежень.

Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради.

Термін виконання: до 31.12.2024 року.

 

3.8. Організація проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад і підпадають під дію законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про запобігання корупції”.

Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради.

Термін виконання: у разі необхідності.

 

3.9. При візуванні юридичним відділом рішень сесії, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, цивільно-правових та господарських договорів, проєктів локальних нормативно-правих актів тощо, при наявності корупційних ризиків - складати та подавати службові записки в установленому порядку,               з метою усунення наявних ризиків.

Виконавці: юридичний відділ міської ради;

відділ кадрової роботи міської ради.

Термін виконання: до 31.12.2024 року.

 

4. Прикінцеві положення

4.1. Підготувати План заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією у Красилівській міській раді Хмельницької області на 2025 рік.

Виконавці: відділ кадрової роботи міської ради;

юридичний відділ міської ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Термін виконання: до 25.12.2024 року.

 

4.2. Розмістити План заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією у Красилівській міській раді Хмельницької області на 2025 рік на офіційному веб-сайті Красилівської міської ради Хмельницької області.

Виконавці:  відділ організаційної та інформаційної роботи міської ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Термін виконання: до 31.12.2024 року


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь