Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

Розпочинається громадське обговорення (розгляд та врахування пропозицій громадськості) «ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ при розробленні детального плану території на земельну ділянку площею 0,40 га в м. Красилів Красилівсь

Дата: 19.07.2019 15:07
Кількість переглядів: 771

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
при розробленні детального плану території на земельну ділянку площею 0,40 га в
м. Красилів Красилівського району Хмельницької області

Замовник СЕО

Замовник проекту: Красилівська міська рада.

Юридична адреса: 31000, Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2

Телефон: (03855) 4-29-86, 0970982508

Електронна пошта: https://krasyliv_rada@ukr.net

Інвестор проекту: ОК «ЖБК 2020»

Вид та основні цілі документу державного планування, його зв'язок з
іншими документами державного планування

Детальний план території на земельну ділянку площею 0,40 га в м. Красилів Красилівського району Хмельницької області, розроблений згідно рішення Красилівської міської ради «Про виготовлення детального плану території в м. Красилів» № 11 від 27.06.2019 року.

Мета проектування - зміна функціонального використання території для розміщення багатоквартирної житлової забудови.

Детальний план території розробляється на підставі таких даних:

 • Рішення Красилівської міської ради «Про виготовлення детального плану території в м. Красилів» № 11 від 27.06.2019 року;
 • Схема планування території Хмельницької області;
 • Топографічна зйомка в масштабі М1:500;
 • Завдання на розроблення детального плану території;
 • Натурні обстеження.

У проекті враховано вимоги: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Інформація про те, якою мірою Документ Державного планування визначає умови Для реалізації виДів Діяльності або об’єктів, щоДо яких законодавством переДбачено здійснення процедури оцінки впливу на Довкілля (у тому числі щоДо визначення місцезнахоДження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до другої і третьої частин статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність не передбачає розміщення об'єктів, які відносяться до першої або другої категорій видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Проект детального планування розробляється у зв'язку з відсутністю чинної містобудівної документації в м. Красилів для можливості зміни цільового призначення земельної ділянки, отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки та подальшого будівництва об'єкта. На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації проектом передбачається: визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності; оцінити ступінь впливу проектованого об'єкта на використання суміжних земельних ділянок; обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації.

До складу проекту детального платну території входить пояснювальна записка та графічні матеріали.

До графічних матеріалів входять:

 1. Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту

М1:5000;

 1. План існуючого використання території суміщений з опорним планом та схемою існуючих планувальних обмежень М1:2000;
 2. Проектний план суміщений з схемою проектних планувальних обмежень, планом червоних ліній, схемою організації руху транспорту та пішоходів. М1:2000. Креслення

поперечних профілів вулиць. М1:2000.

 1. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М1:2000;
 2. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. М1:2000;
 3. Інженерно - технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони). М1:2000.

Територія детального планування знаходиться в центральній частині м. Красилів Хмельницької області і включає в себе земельну ділянку з площею 0,40 га по вул. Грушевського, 33.

Цільове призначення земельної ділянки - Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Кадастровий номер - 6822710100:01:001:0483.

На момент розроблення детального плану території в межах земельної ділянки розташовані існуючі занедбані будівлі. Проектними рішеннями передбачається їх знесення.

З північної сторони територія межує з комунальними територіями міської ради, на яких розташована недіюча (пустуюча, занедбана) будівля. Негативний вплив від неї відсутній. З західної сторони територія обмежується місцевим внутрішньоквартальним проїздом. З південної сторони - вул. Грушевського. Зі східної сторони - земельна ділянка для будівництва та обслуговування садибної житлової забудови.

На відстані близько 850 м на північ від земельної ділянки розміщуються території ДП «Красилівський агрегатний завод».

В цілому стан навколишнього середовища можна охарактеризувати як добрий.

Існуюче використання - 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Імовірні наслідки

На основі оцінки території та намірів власника, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо розвитку території проектування з подальшою зміною цільового призначення земельної ділянки з земель громадської забудови в землі житлової забудови.

З метою всебічного ґрунтовного аналізу та об'єктивних висновків проведено огляд в натурі території проектування.

Орієнтовні основні техніко-економічні показники, що відображають зміст детального плану території:

 • Площа земельної ділянки - 0,40 га;
 • Орієнтовна площа забудови - 1140,00 м2;
 • Орієнтовна площа озеленення з дитячими майданчиками та майданчиками для відпочинку - 1300 м2;
 • Кількість машино - місць для постійного зберігання автомобілів - 32 маш. - місця;
 • Кількість машино - місць для тимчасового зберігання (гостьова стоянка, та тимчасова стоянка для обслуговування комерції у вбудовано - прибудованих приміщеннях) автомобілів - 15 маш. - місць;
 • Відсоток забудови - 29 %;
 • Відсоток озеленення - 33 %.

а)   для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючої ситуації, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням протипожежних, побутових, технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне (пил та вібрація під час будівництва), та ґрунти (зняття рослинного шару грунту під час будівництва).

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов'язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно- гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;

- інженерна підготовка території - вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій об'єктів, влаштування твердого покриття проїздів, автостоянок;

- для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265) проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.

 • інженерний благоустрій території - централізоване водопостачання та каналізування, санітарне очищення.
 • В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

б)  для територій з природоохоронним статусом;

Відповідно до регіональної схеми формування екомережі Хмельницької області затвердженої рішенням Хмельницької обласної ради №37-7/2016 від 28.08.2016 року територія м. Красилів знаходиться в межах структурних елементів екомережі Хмельницької області - а саме Случанського екокоридору, який являється сполучною територією між Авратинським, Верхньопобузьким та Старокостянтинівським природними ядрами.

Проходить в центральній частині Хмельницької області, тягнеться із заходу на північний схід. Включає долину р. Случ - найбільшої притоки Горині. Случ бере початок на схилах Авратинської височини біля с. Червоний Случ Теофіпольського району Хмельницької області, протікає по території Хмельницької та Житомирської областей. Довжина екокоридору в межах Хмельницької області складає 125 км (загальна - 451 км).

Случанський екокоридор проходить територією Волочиського, Теофіпольського, Красилівського та Старокостянтинівського районів Хмельницької області, перетинає міста Старокостянтинів, Красилів та 63 села. Уздовж регіонального Случанського екокоридору розташовано 27 природно-заповідних територій та об'єктів, серед яких переважають ботанічні (8) і комплексні (5) пам'ятки природи, лісові (4) та гідрологічні (4) заказники. До складу природних ядер екокоридору входить 15 природно-заповідних територій та об'єктів.

в)  транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення;

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо
документ державного планування не буде затверджено

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення за цільовим призначенням та техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об'єкту будівництва та територіального розміщення об'єкту планової діяльності.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що
використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити можливість планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування проектного об'єкта, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- статистичну інформацію;

- відкриті дані, щодо стану навколишнього середовища;

- регіональну схему формування екомережі Хмельницької області;

- програми розвитку Хмельницької області у сфері охорони навколишнього природного середовища;

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

 • ресурсозберігаючі заходи - збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
 • планувальні заходи - функціональне зонування, організація озеленення території та ін.;

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об'єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну
оцінку

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування;
 • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування;

опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення;

опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності);

резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Замовник проекту: Красилівська міська радаа.

Юридична адреса: 31000, Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2

Телефон: (03855) 4-29-86, 0970982508

Електронна пошта: https://krasyliv_rada@ukr.net

Контактна особа: спеціаліст першої категорії сектору містобудування та архітектури Павло Раїнчук (тел. 4 23 29)

Передбачувана процедура громадського обговорення

 

Відповідно до ст. 10 та ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки розпочато з дня її оприлюднення на сайті Красилівської міської ради та триватиме до 06 серпня 2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Ознайомитись з текстом заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки при розробленні детального плану території та надати свої зауваження та пропозиції можна за адресою:  31000, Хмельницька обл., м. Красилів,  пл. Незалежності, 2, каб. 105 (перший поверх) та на офіційному сайті Красилівської міської об’єднаної територіальної громади: http://krasylivska.gromada.org.ua/.

Строк подання зауважень та пропозицій триватиме до 06 серпня 2019 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь