Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ регуляторного акту «Про затвердження Правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Красилівської міської територіальної громади»

Дата: 10.06.2021 16:27
Кількість переглядів: 564

 

 

         І. Визначення проблеми.

         На момент розроблення даного регуляторного акту у Красилівській міській територіальній громаді діє рішення виконавчого комітету Красилівської міської ради від 05.05.2016 року № 217 «Про затвердження Правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Красилів новій редакції».

         Діючі Правила є застарілими, не відповідають вимогам чинного законодавства України, а тому не можуть об’єктивно, при допомозі сьогоднішніх важелів впливу регулювати відносини, які виникають у сфері благоустрою та забезпечувати охорону прав і законних інтересів жителів міста та суб’єктів господарювання. Крім того, рішенням Красилівської міської ради від 10.08.2017 року № 1 «Про добровільне об’єднання територіальних громад» було вирішено про добровільне об’єднання в Красилівську міську об’єднану територіальну громаду, рішенням Красилівської міської ради від 16.11.2018 року № 1 «Про добровільне приєднання Чернелівської сільської територіальної громади до Красилівської міської об’єднаної територіальної громади», рішенням  Красилівської міської ради від 04.12.2019 року № 29 «Про приєднання Лагодинецької сільської територіальної громади до Красилівської міської об’єднаної територіальної громади» та розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Хмельницької області» від 29 квітня 2020 р. № 475-р.

         За час дії Порядку розміщення зовнішньої реклами на території громади органи місцевого самоврядування стикаються з різними порушеннями розміщення рекламних носіїв. Наприклад: має місце не дотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог договорів на користування місцем розташування рекламного засобу.

        Зазначену проблему пропонується вирішити шляхом затвердження на території Красилівської міської територіальної громади чітко визначених правил розміщення зовнішньої реклами, встановлення підстав та визначення процедур скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами, затвердження порядку проведення демонтажу, обліку, зберігання рекламних засобів зовнішньої реклами, установлених із порушенням чинного законодавства на території Красилівської міської територіальної громади.

         Дія даного регуляторного акту поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання та органи місцевого самоврядування.

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

         ІІ. Цілі державного регулювання.

         Метою запропонованого проєкту рішення є врегулювання відносин, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами на території Красилівської міської територіальної громади та надання суб'єктам підприємницької діяльності більш конкретної інформації з цього приводу.

 

         ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

         1. Визначення альтернативних способів

         Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишити ситуацію без змін

Користування рішенням виконавчого комітету

Красилівської міської ради від 05.05.2016 № 217 «Про затвердження Правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м.Красилів у новій редакції»

Затвердження нового регуляторного акту

Прийняття регуляторного акта надасть можливість запровадити єдині Правила розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території населених пунктів Красилівської міської територіальної громади

         2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

         Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні

Відсутні

Затвердження нового регуляторного акту

Є прийнятною, так як досягає мети врегулювання відносин, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами.

Відсутні

         Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні

Відсутні

Затвердження нового регуляторного акту

Приведення нормативної бази до єдиного регуляторного документу

Відсутні

 

         Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні

Відсутні

Затвердження нового регуляторного акту

Можливість розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території населених пунктів Красилівської міської територіальної громади

Відсутні

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

9

37

 

46

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

19,57

80,43

 

100

 

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом самих суб’єктів господарювання, які подаватимуть звернення на розміщення зовнішньої реклами.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні

Відсутні.

Затвердження нового регуляторного акту

Можливість розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території населених пунктів Красилівської міської територіальної громади

Відсутні.

 

 

ВИТРАТИ на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

 

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на підготовку документів (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, тощо

-

-

-

-

 

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння

Залишити ситуацію без змін.

1

Застарілий Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами не дозволяє вирішити проблему.

Затвердження нового регуляторного акту

4

Встановлення чіткої процедури розміщення зовнішньої реклами на території громади

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Залишити ситуацію без змін.

Відсутні

Відсутні

Проблема продовжує існувати

Затвердження нового регуляторного акту

Прийняття нового Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами

Відсутні

Проблема вирішена

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Залишити ситуацію без змін.

Відсутня можливість отримання суб’єктами господарювання у сфері рекламних послуг дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території усіх населених пунктів на території Красилівської міської територіальної громади

Х

Затвердження нового регуляторного акту

Забезпечення прозорої процедури розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території усіх населених пунктів на території Красилівської міської територіальної громади

Х

 

         V. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми .

 

         При прийнятті запропонованого регуляторного акту будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

- чітко визначені правила розміщення об’єктів зовнішньої реклами;

- процедура скасування дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами;

- порядок проведення демонтажу, обліку, зберігання рекламних засобів зовнішньої реклами, установлених із порушенням чинного законодавства.

 

         VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

 

        Орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування: Красилівська міська рада та її виконавчі органи.

 

Процедура регулювання суб’єктів середнього і малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
_________________
_________________
_________________

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

*Примітка: витрати на адміністрування регулювання передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за
п’ять років, гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів середнього і малого підприємництва

0

0

0

 

*Примітка: витрати на адміністрування регулювання передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

 

         VII. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.

 

         Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акту вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

 

         VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

         Кількісними показниками результативності дії регуляторного акту є:   

         Надходження коштів  до місцевого бюджету у зв’язку із безпосередньою дією регуляторного акту – надходження коштів до місцевого бюджету збільшиться.

         Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта становить 100% та є незмінним протягом вимірювального періоду.

         Кількість оновлених рекламних засобів.

               Кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва, які звернулись до виконавчого органу ради для надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

         Показники впроваджуваності:

               Кількість майбутніх суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва, які звернуться до виконавчого органу ради для надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

               Кількість розповсюджувачів, що не дотримуються умов договору про надання  у користування місць для розміщення рекламного засобу.

         Кількість укладених договорів із майбутніми розповсюджувачами зовнішньої реклами.

         Показники інформованості:

               Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту.

         Показники передбачуваності:

               Визначені договірні відносини між власником місця розташування рекламного засобу та розповсюджувачем зовнішньої реклами на території Красилівської міської територіальної громади.

        Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі) наведено у таблиці

 

Назва показника

Одиниця виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

1

Кількість суб’єктів підприємництва на яких поширюється дія акту

 

 

од.

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.)

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.)

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.)

2

Кількість скарг та зауважень

%

-

-

-

3

Кількість оновлених рекламних засобі

 

од.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

 

 

грн.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

5

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

 

Робочі дні

Планується дотримання умов договору запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу

 

Рівень поінформованості суб’єктів щодо основних положень регуляторного акта становить 100% та є незмінним протягом вимірювального періоду.

 

         IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту.

         Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через 3 місяці після набрання чинності.

         Повторне – через рік з дня набрання ним чинності, періодичне – через три роки з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

        Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

        Вид даних, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акту – статистичні.

  Результат пошуку зображень за запитом АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь