Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

ОГОЛОШЕННЯ ЩОДО ПРОДАЖУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Дата: 25.06.2024 10:00
Кількість переглядів: 46

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами щодо приватизації об’єкта малої приватизації, що належить до комунальної власності Красилівської міської територіальної громади об’єкт нерухомого майна комунальної власності – нежитлова будівля громадського призначення (баня), загальною (зовнішня) площею 268,1 кв. м. та основною (внутрішня) 216,7 кв. м., що розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район,

с. Чернелівка, вул. Центральна, 73А.

 

Інформація про об'єкт приватизації.

Місцезнаходження об'єкта: Хмельницька область, Хмельницький район,

с. Чернелівка, вул. Центральна, 73А.

Найменування об’єкта: нежитлова будівля громадського призначення (баня), загальною (зовнішня) площею 268,1 кв. м. та основною (внутрішня) 216,7 кв. м., що розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Чернелівка, вул. Центральна, 73А.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Красилівська житлово-експлуатаційна контора, код ЄДРПОУ 03356200, адреса: 31000, м. Красилів, вул. Щаслива,9, тел. 0385543400.

Відомості про об’єкт нерухоме майно:

№ з/п

 

Назва

 

Місцезнаходження

 

Загальна площа

(кв.м)

Реєстраційний номер об’єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Функціональне використання

 

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник/орган управління

 

1

 

 

Назва нежитлова будівля громадського призначення (баня)

 

Хмельницька область, Хмельницький район,

с. Чернелівка, вул. Центральна, 73А

 

загальна (зовнішня) площа 268,1 кв. м. та основна (внутрішня) 216,7 кв. м.

2788870868040

-

 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.08.2023, індексний 69082139; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.08.2023 №344703613

Комунальна, Красилівська міська рада Хмельницької області (код ЄДРПОУ 04060737)

 До складу об’єкта приватизації входять:

нежитлова будівля громадського призначення (баня), загальною (зовнішня) площею 268,1 кв. м. та основною (внутрішня) 216,7 кв. м., що розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Чернелівка, вул. Центральна, 73А. Вказаний об’єкт є нежитловою будівлею,банею, матеріали стін цегла, матеріали фундаменту камінь бутовий, матеріали покрівлі азбестоцементні хвилясті листи. Будівля потребує ремонту, загальний стан задовільний.

 

Опис об’єкта: нежитлова будівля громадського призначення (баня), загальною (зовнішня) площею 268,1 кв. м. та основною (внутрішня) 216,7 кв. м., що розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Чернелівка, вул. Центральна, 73А, відповідно до технічного паспорту, виготовленого 23.08.2023 року ФОП Ейсмонт Марія Петрівна. Вказаний об’єкт є нежитловою будівлею,банею, матеріали стін цегла, матеріали фундаменту камінь бутовий, матеріали покрівлі азбестоцементні хвилясті листи. Даний об’єкт є вільним, не перебуває в оренді, не є пам’яткою культурної спадщини. Функціональне використання об’єкта та користування ним визначається покупцем згідно чинного законодавства. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2788870868040; дата державної реєстрації 24.08.2023; форма власності: комунальна; власник: Красилівська міська рада Хмельницької області.

Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площу, цільове призначення земельної ділянки тощо): Хмельницька область, Хмельницький район, с. Чернелівка, вул. Центральна, 73А, 6822789200:04:002:0160, 0,1750 га, землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Інформація щодо договорів оренди об’єкта або його частини:об’єкт є вільним, не перебуває в оренді.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону

Після опублікування інформаційного повідомлення: 05.07.2024 р.

Дані про об’єкт:

Технічна документація (план приміщення та фотографічне зображення об’єкта додається шляхом завантаження в Електронну торгову систему).

Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону:аукціон з умовами.

Покупець відшкодовує витрати на оцінку об’єкта приватизації у сумі 2 940,00 грн. (дві тисячі дев’ятсот сорок грн.).

Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу об’єкта.

Дата та час проведення аукціону:

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА.

 

Приватизація нежитлової будівлі громадського призначення (баня), загальною (зовнішня) площею 268,1 кв. м. та основною (внутрішня) 216,7 кв. м., що розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Чернелівка, вул. Центральна, 73А, здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

 

Покупець нежитлової будівлі громадського призначення (баня), загальною (зовнішня) площею 268,1 кв. м. та основною (внутрішня) 216,7 кв. м., що розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Чернелівка, вул. Центральна, 73А повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

 

Стартова ціна об’єкта для аукціону з умовами – 104 449,00 (сто чотири тисячі чотириста сорок дев’ять гривень 00 коп.) грн. без врахування ПДВ.

У разі, якщо нежитлову будівлю громадського призначення (баня), загальною (зовнішня) площею 268,1 кв. м. та основною (внутрішня) 216,7 кв. м., що розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Чернелівка, вул. Центральна, 73А не буде продано на першому аукціоні, встановити:

            стартову ціну для повторного аукціону із зниженням стартової ціни у сумі 52 224,50 (п’ятдесят дві тисячі двісті двадцять чотири гривні 00 коп.) грн. без врахування ПДВ;

            стартову ціну в аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій у сумі 52 224,50 (п’ятдесят дві тисячі двісті двадцять чотири гривні 00 коп.) грн. без врахування ПДВ кількість кроків аукціону 3.

Розмір гарантійного внеску:

- для аукціону з умовами - 20 889,80 (двадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять гривень 80 коп.) грн. без врахування ПДВ.

- аукціону зі зниженням стартової ціни – 10 444,90 (десять тисяч чотириста сорок чотири гривні 90 коп.) гривні без урахування ПДВ;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  - 10 444,90 (десять тисяч чотириста сорок чотири гривні 90 коп.) гривні без урахування ПДВ.

 

Розмір реєстраційного внеску: 1420,00 грн.

 

4.ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

        

         Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:

Одержувач: Красилівська міська рада Хмельницької області.

Рахунок: №UA598999980314080593000022717

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 04060737.

Проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої  приватизації - нежитлова будівля громадського призначення (баня), загальною (зовнішня) площею 268,1 кв. м. та основною (внутрішня) 216,7 кв. м., що розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Чернелівка, вул. Центральна, 73А).

в національній валюті:

Одержувач: Красилівська міська рада Хмельницької області.

Рахунок: №UA078999980314131905000022717

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 04060737.

Призначення платежу: (обов`язково вказати за що)

        

         Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 09-00 до 16-00, за адресою: Хмельницька обл., с. Чернелівка, вул. Центральна, 73А.

Відповідальна особа: Анна КРАВЕЦЬ, телефон:  (096)2732530, е-mail: kravaa425@ukr.net.

 

Найменування особи організатора аукціону: Красилівська міська рада Хмельницької області, адреса: 31000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н., м. Красилів, площа Незалежності, 2. (048)731-40-51, е-mail: gromada@krasyliv-rada.gov.ua. Час роботи: з 08-00 до 17-15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Телефон для довідок (03855)42494.

 

  1. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Красилівської міської ради Хмельницької області від 18.06.2024 № 25 «Про затвердження умов продажу об’єктів малої приватизації, що належить до комунальної власності Красилівської міської територіальної громади, визначених протоколом».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації  переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20230912-69224.

 

Період між:

- аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни – 10 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

Мінімальний крок аукціону для:

            - аукціону з умовами – 1 044,49 гривень;

- аукціону зі зниженням стартової ціни – 522,25 гривень;

-аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 522,25 гривень;

 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://sale.birzha.km.ua/PositionList.aspx.

Фото без опису

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь